Sut I Sillafu Hittitolog

Sut i Ysgrifennu?

Hititolog, -gu Sillafu Cywir

Hittitolegydd,

Un o'r materion pwysicaf y dylem roi sylw iddo yn y rheolau sillafu yw ei fod yn gyfredol. Sut y gall gair fod yn gyfredol? Oes, gall rhai cyfystyron greu gwahanol ystyron ac ystyron dros amser, felly mae angen i ni ddysgu sillafu geiriau newydd yn gywir trwy wrando arnyn nhw. Mae yna hen eiriau yn ogystal â geiriau newydd yn dod i mewn i'n hiaith.

Gallwch nid yn unig gael gwybodaeth am y camgymeriad sillafu hwn, ond hefyd sut i droi cyfeiriad gwe info.info yn eich nodau tudalen a'i droi yn safle ffynhonnell. Pryd bynnag y dymunwch, gallwch gyrchu ein gwefan trwy ffôn symudol neu gyfrifiadur a chael gwybodaeth am reolau sillafu cywir y geiriau sydd gennych mewn golwg. Gallwch hefyd wneud sylwadau o dan y pwnc i fynegi eich meddyliau am y rheolau sillafu dadleuol, ac ysgrifennu brawddegau sillafu cywir i'ch sampl.

Mae'r ddynoliaeth wedi rhoi cynnig ar lawer o ddulliau cyfathrebu o'r gorffennol i'r presennol. Heddiw, er y gallwn roi gwybodaeth i’n gilydd gyda dyfeisiadau fel ffôn, teledu, radio, ysgrifennu, sef offeryn cyfathrebu hynaf dynoliaeth, yn dal i fod yn gyfredol ac ymddengys ei fod yn parhau i gael ei gadw.

Mae gan y ffynhonnell rôl a chyfrifoldeb pwysig wrth gyfleu'r neges i'r darllenydd yn gywir gydag erthygl. Felly, yn gyntaf oll mae'n rhaid i'r sawl sy'n trosglwyddo'r neges ufuddhau i rai rheolau sillafu wrth gyfleu'r neges yn ysgrifenedig. Yn arbennig, dylai myfyrwyr roi sylw i ufuddhau i'r rheolau sillafu wrth ysgrifennu eu hadroddiadau prosiect. Y camgymeriad pwysicaf y mae myfyrwyr yn ei wneud wrth ysgrifennu yw nad ydyn nhw'n talu llawer o sylw i farciau atalnodi. Fodd bynnag, mae'r meddalwedd cyfrifiadurol a ddefnyddir (er enghraifft, prosesydd geiriau) ei hun yn gwirio'r sillafu ac yn gwneud rhai rhybuddion i'r defnyddiwr. Gall dim ond talu sylw i'r rhybuddion hyn fod yn ddigon i atal llawer o gamgymeriadau.

Hittitolegydd, Beth Mae'n Ei Olygu?

Sut I Sillafu Hititolog?

Hittitolog, -gall canllaw sillafu