Sut i Ysgrifennu Kargilik

Sut i Ysgrifennu?

Kargilik, -ğı Sillafu Cywir

penhwyad

Mae dros 190 o ieithoedd yn cael eu siarad ledled y byd. Ac mae gan bob iaith ei nodweddion nodweddiadol ei hun. Er enghraifft, efallai na fydd gair a ysgrifennoch yn Saesneg yn gallu dod o hyd i'r union ateb yn Almaeneg. Er enghraifft, gall gair Saesneg rydych chi'n ei ysgrifennu 'Rydw i ar fy ffordd nawr' olygu 'Rydw i yn fy lle' mewn iaith wahanol. Am y rheswm hwn, mae'n bwysig iawn eich bod yn gwirio union werth y geiriau yn ofalus.

Mae geiriau'n rhan o'n bywydau beunyddiol. Ac mae defnyddio'r geiriau hyn yn gywir yn hynod bwysig ar gyfer perthnasoedd dynol. Wrth anfon e-bost neu gais am swydd at yr unigolyn neu'r sefydliad sy'n ein hwynebu, mae angen i ni fod yn ofalus iawn ynglŷn â sut mae'r geiriau'n cael eu hysgrifennu. Felly, byddai'n opsiwn da cael help gan ffynhonnell gref.

Mae'r ddynoliaeth wedi rhoi cynnig ar lawer o ddulliau cyfathrebu o'r gorffennol i'r presennol. Heddiw, er y gallwn roi gwybodaeth i’n gilydd gyda dyfeisiadau fel ffôn, teledu, radio, ysgrifennu, sef offeryn cyfathrebu hynaf dynoliaeth, yn dal i fod yn gyfredol ac ymddengys ei fod yn parhau i gael ei gadw.

Mae'r ddynoliaeth wedi rhoi cynnig ar lawer o ddulliau cyfathrebu o'r gorffennol i'r presennol. Heddiw, er y gallwn roi gwybodaeth i’n gilydd gyda dyfeisiadau fel ffôn, teledu, radio, ysgrifennu, sef offeryn cyfathrebu hynaf dynoliaeth, yn dal i fod yn gyfredol ac ymddengys ei fod yn parhau i gael ei gadw.

Pike, -Beth mae'n ei olygu?

Sut i Ysgrifennu Kargilik, -ğı?

Canllaw Sillafu Sillafu