Sut i Ysgrifennu Unoliaethwr

Sut i Ysgrifennu?

Sillafu Cywir Unoliaethol

undebwr llafur

Yn enwedig, mae yna betruso bob amser ynglŷn ag ysgrifennu'r ôl-ddodiaid -de ac -da. Mae'n hawdd iawn datrys y sefyllfa hon mewn gwirionedd. Os gallwn egluro gydag enghreifftiau; Ysgrifennir yr ôl-ddodiadau ar y cyd –de ac –da ar wahân. Felly sut ydyn ni'n gwybod a yw'r geiriau hyn yn gysyllteiriau? Mae'r cyd-de-hefyd yn gwneud synnwyr ar ei ben ei hun. Darllenwch hefyd yn y frawddeg ac anwybyddwch yr ôl-ddodiaid. Os ystumir ystyr y frawddeg, ôl-ddodiad inflectional yw hwn. Gadewch i ni ei anwybyddu ac ysgrifennu: seleri gerddi. Ydy, mae'r ddedfryd wedi'i thorri fel ei bod yn gyfagos. Os anwybyddir a darllenir y -de a'r -da ar wahân, nid oes ystumiad. Er enghraifft: roeddwn i ychydig yn hwyr hefyd. Gadewch i ni gau: roeddwn i bron yn hwyr. Fel y gwelwch yn yr enghreifftiau hyn, mae yna rai patrymau, ac mae'n rhaid i ni ddilyn y patrymau hyn.

Defnyddir y gair hwn fel uchod. Ni ddylid anghofio'r mater canlynol yma. Ni ddylid anghofio y gall y geiriau hyn yn y frawddeg newid trwy fod yn destun meddalu cytseiniaid neu galedu cytseiniaid (p-ç-tk) trwy gymryd ôl-ddodiaid. Er enghraifft, pan ychwanegir yr ôl-ddodiad at y llyfr - mae meddalu yn digwydd ar ffurf llyfr yn lle llyfr. Neu, gall tebygrwydd cytsain ddigwydd fel llyfrwerthwr pan ychwanegir ôl-ddodiad y llyfryn. Gallwch hefyd ofyn am bynciau o'r fath ar sut i wneud hynny. Cofiwch, rhyddid yw ysgrifennu, gadewch i ni fod yn ofalus wrth ysgrifennu.

Un o'r dulliau cyfathrebu hynaf a mwyaf effeithiol yn hanes y byd yw ysgrifennu. Dychmygwch fod pobl yn cyfathrebu ag eraill o'r diwrnod cyntaf hyd heddiw, hyd yn oed os yw technoleg yn gwella, mae'n ymddangos bod ein traddodiad o ysgrifennu yn parhau am byth. Daeth hyd yn oed anfon post yn hawdd iawn. Pe baech yn ceisio egluro hyn i'r bobl gyntaf yn y byd, mae'n debyg na fyddent yn eich cymryd o ddifrif.

Mae'ch plentyn yn dechrau dysgu ar y diwrnod cyntaf y caiff ei eni, ac yn dechrau ysgrifennu ar y diwrnod cyntaf y bydd yn dechrau'r ysgol. Mae ysgrifeniadau a geiriau o bwys mawr yn ein bywydau. Mae sillafu'r geiriau'n gywir yn hanfodol bwysig a beirniadol. Cymerwch ofal i ysgrifennu'r geiriau'n gywir, oherwydd byddwn yn parhau â'r ffordd rydyn ni'n dysgu. Os ydym yn dysgu'n gywir, byddwn yn dod i arfer â siarad ac ysgrifennu'n gywir.

Beth mae Unoliaethwr yn ei olygu?

Sut i Ysgrifennu Unoliaethwr?

Canllaw Sillafu Unoliaethwyr