Sut i Ysgrifennu Ayazlama

Sut i Ysgrifennu?

Sillafu Cywir Ayazlama

rhewllyd

Un o'r materion pwysicaf y dylem roi sylw iddo yn y rheolau sillafu yw ei fod yn gyfredol. Sut y gall gair fod yn gyfredol? Oes, gall rhai cyfystyron greu gwahanol ystyron ac ystyron dros amser, felly mae angen i ni ddysgu sillafu geiriau newydd yn gywir trwy wrando arnyn nhw. Mae yna hen eiriau yn ogystal â geiriau newydd yn dod i mewn i'n hiaith.

Yn enwedig nid yw pobl ifanc yn gwybod sillafu cywir llawer o eiriau ar hyn o bryd. Hyd yn oed os yw'r darlithwyr yn dangos iddynt yr hyn y maent yn ei wneud neu'n ceisio ei gywiro, mae'r ffactorau technolegol ac amgylcheddol eithafol y maent yn agored iddynt beri iddynt anghofio eu dysgu mewn cyfnod byr, felly mae ailadrodd yn aml ac atgyfnerthu'r hyn y maent wedi'i ddysgu yn hollbwysig.

Un o'r materion pwysicaf y dylem roi sylw iddo yn y rheolau sillafu yw ei fod yn gyfredol. Sut y gall gair fod yn gyfredol? Oes, gall rhai cyfystyron greu gwahanol ystyron ac ystyron dros amser, felly mae angen i ni ddysgu sillafu geiriau newydd yn gywir trwy wrando arnyn nhw. Mae yna hen eiriau yn ogystal â geiriau newydd yn dod i mewn i'n hiaith.

Ar wahân i'r myfyrwyr, mae yna lawer o sillafu anghywir y mae oedolion yn eu gwneud. Un ohonynt yw'r gair (Llwybr). Mae'r camsillafu hwn yn aml yn gamgymeriad diegwyddor. Gadewch i ni i gyd ychwanegu hyn at gornel o'n meddyliau, dylid ysgrifennu geiriau ac ymadroddion am ffyrdd a chludiant ar wahân. Fel enghraifft (ffordd, llwybr y môr) Bydd cael gwybodaeth o ffynhonnell wrth ysgrifennu geiriau ag ôl-ddodiad ffordd yn ein helpu i ysgrifennu ein herthyglau yn gywir.

Beth mae Frostbeat yn ei olygu?

Sut i Ysgrifennu Ayazlama

Canllaw Sillafu Rhost