Sut i Ysgrifennu Ffonograffeg

Sut i Ysgrifennu?

Sillafu Cywir Ffonograffeg

ffonograffeg

Er mwyn gallu meistroli'r geiriau, mae angen bod â gwybodaeth am sut mae geiriau'n cael eu hysgrifennu. Rydych chi hyd yn oed yn gwerthfawrogi, heb sôn am y rheolau sillafu, y gall ystyr y frawddeg honno newid yn llwyr gyda newid coma yn y frawddeg. Am y rheswm hwn, rhaid inni ddilyn y rheolau sillafu yn agos a chymryd gofal i'w defnyddio'n gywir. Dylai pawb ddangos eu gofal gorau er mwyn i'n hiaith ddatblygu a goroesi. Mae ein gorffennol, ein hanes a'n gorffennol yn ein hiaith. Mae'n hynod bwysig ysgrifennu geiriau'n gywir ac ufuddhau i'r rheolau.

Mae gan bob gair reol sillafu gywir. Mewn gwirionedd, dylem roi sylw i'r rheolau sillafu ar gyfer defnyddio geiriau yn gywir ac yn dda yn lle delio â'r pwnc yn unig o ran paratoi ar gyfer arholiadau. Ein pwrpas ar y safle cymorth hwn, a sefydlwyd gyda'r slogan o sut i ysgrifennu, yw ein helpu i ddefnyddio ein hiaith yn iawn yn unig. Gallwch ymuno â'n cymuned sillafu gywir ar sut i ysgrifennu'n gywir. Gallwch chi osod esiampl i'ch amgylchedd trwy ddefnyddio geiriau'n gywir.

Gallwch nid yn unig gael gwybodaeth am y camgymeriad sillafu hwn, ond hefyd sut i droi cyfeiriad gwe info.info yn eich nodau tudalen a'i droi yn safle ffynhonnell. Pryd bynnag y dymunwch, gallwch gyrchu ein gwefan trwy ffôn symudol neu gyfrifiadur a chael gwybodaeth am reolau sillafu cywir y geiriau sydd gennych mewn golwg. Gallwch hefyd wneud sylwadau o dan y pwnc i fynegi eich meddyliau am y rheolau sillafu dadleuol, ac ysgrifennu brawddegau sillafu cywir i'ch sampl.

Mae sillafu gweithredoedd ategol mewn geiriau yn hynod bwysig. Wrth ddefnyddio adloniant ategol, os nad oes cwymp na tharddiad yn y gair cyntaf, dylid ysgrifennu'r geiriau hyn ar wahân, nid yn gyfagos. Er enghraifft, i sylwi, i fodoli, felly mae angen i ni weld beth mae geiriau'n ei olygu ac a ydyn nhw'n cwympo neu'n deillio o'r canllawiau sillafu. Mae ein gwefan yn cynnig data cyfoes i chi fel canllaw ysgrifennu.

Beth Mae Ffonograffeg yn ei olygu?

Sut i Ysgrifennu Ffonograffeg?

Canllaw Sillafu Ffonograffeg