Sut i Ysgrifennu Dumlupınar

Sut i Ysgrifennu?

Sillafu Cywir Dumlupınar

Dumlupýnar

Ar wahân i'r myfyrwyr, mae yna lawer o sillafu anghywir y mae oedolion yn eu gwneud. Un ohonynt yw'r gair (Llwybr). Mae'r camsillafu hwn yn aml yn gamgymeriad diegwyddor. Gadewch i ni i gyd ychwanegu hyn at gornel o'n meddyliau, dylid ysgrifennu geiriau ac ymadroddion am ffyrdd a chludiant ar wahân. Fel enghraifft (ffordd, llwybr y môr) Bydd cael gwybodaeth o ffynhonnell wrth ysgrifennu geiriau ag ôl-ddodiad ffordd yn ein helpu i ysgrifennu ein herthyglau yn gywir.

Mae gan bob gair reol sillafu gywir. Mewn gwirionedd, dylem roi sylw i'r rheolau sillafu ar gyfer defnyddio geiriau yn gywir ac yn dda yn lle delio â'r pwnc yn unig o ran paratoi ar gyfer arholiadau. Ein pwrpas ar y safle cymorth hwn, a sefydlwyd gyda'r slogan o sut i ysgrifennu, yw ein helpu i ddefnyddio ein hiaith yn iawn yn unig. Gallwch ymuno â'n cymuned sillafu gywir ar sut i ysgrifennu'n gywir. Gallwch chi osod esiampl i'ch amgylchedd trwy ddefnyddio geiriau'n gywir.

Mae rhai geiriau yn eiriau ôl-ddodiad. Unrhyw un sy'n gwybod geiriau; Llafariad - gollwng cytseiniaid - mae tebygrwydd cytsain (caledu) oherwydd y llythrennau p, ç, t, k ac mae pawb sy'n hoff o iaith sydd wedi meistroli'r ôl-ddodiadau cynhyrchu yn sensitif i gamgymeriadau sillafu. Defnydd cywir a rheolaidd o eiriau; Mewn gwirionedd, mae'n angenrheidiol i bob iaith yn y byd annog y sefyllfa hon. Mae rhagoriaeth geiriau wrth gwrs yn ffaith ddiymwad, ond mae pa mor dda y mae'r geiriau hyn wedi'u hysgrifennu'n iawn ac yn unol â'r canllaw sillafu yn hynod feirniadol.

Beth mae Dumlupınar yn ei olygu?

Sut i Ysgrifennu Dumlupınar?

Canllaw Sillafu Dumlupınar