Sut i Ysgrifennu Dargyfeiriad

Sut i Ysgrifennu?

Sillafu Cywir Dargyfeirio

dargyfeiriad

Mae'ch plentyn yn dechrau dysgu ar y diwrnod cyntaf y caiff ei eni, ac yn dechrau ysgrifennu ar y diwrnod cyntaf y bydd yn dechrau'r ysgol. Mae ysgrifeniadau a geiriau o bwys mawr yn ein bywydau. Mae sillafu'r geiriau'n gywir yn hanfodol bwysig a beirniadol. Cymerwch ofal i ysgrifennu'r geiriau'n gywir, oherwydd byddwn yn parhau â'r ffordd rydyn ni'n dysgu. Os ydym yn dysgu'n gywir, byddwn yn dod i arfer â siarad ac ysgrifennu'n gywir.

Er mwyn gallu meistroli'r geiriau, mae angen bod â gwybodaeth am sut mae geiriau'n cael eu hysgrifennu. Rydych chi hyd yn oed yn gwerthfawrogi, heb sôn am y rheolau sillafu, y gall ystyr y frawddeg honno newid yn llwyr gyda newid coma yn y frawddeg. Am y rheswm hwn, rhaid inni ddilyn y rheolau sillafu yn agos a chymryd gofal i'w defnyddio'n gywir. Dylai pawb ddangos eu gofal gorau er mwyn i'n hiaith ddatblygu a goroesi. Mae ein gorffennol, ein hanes a'n gorffennol yn ein hiaith. Mae'n hynod bwysig ysgrifennu geiriau'n gywir ac ufuddhau i'r rheolau.

Ar wahân i'r myfyrwyr, mae yna lawer o sillafu anghywir y mae oedolion yn eu gwneud. Un ohonynt yw'r gair (Llwybr). Mae'r camsillafu hwn yn aml yn gamgymeriad diegwyddor. Gadewch i ni i gyd ychwanegu hyn at gornel o'n meddyliau, dylid ysgrifennu geiriau ac ymadroddion am ffyrdd a chludiant ar wahân. Fel enghraifft (ffordd, llwybr y môr) Bydd cael gwybodaeth o ffynhonnell wrth ysgrifennu geiriau ag ôl-ddodiad ffordd yn ein helpu i ysgrifennu ein herthyglau yn gywir.

Mae'n bosib ysgrifennu mewn unrhyw iaith a siaredir. Hyd yn oed os oes gwahaniaeth rhwng yr wyddor Indiaidd a wyddor Ladin o ran cymeriad, gallant gwrdd ar bwynt cyfystyr o ran mynegiant ac ystyr. Am y rheswm hwn, gall rhai rhaglenni cyfieithu weithio'n dechnolegol. Gallwch ddysgu sillafu gair mewn iaith wahanol trwy ddefnyddio'r opsiynau iaith ar ein gwefan.

Beth Mae Dargyfeirio yn ei olygu?

Sut i Ysgrifennu Dargyfeiriad?

Canllaw Sillafu Dargyfeirio