Sut i Ysgrifennu Cyfryngau

Sut i Ysgrifennu?

Sillafu Cywir y Cyfryngau

cyfryngau

Mae'r wefan Sut i Ysgrifennu wedi'i sefydlu i sicrhau bod pobl yn defnyddio geiriau'n gywir. Ein nod yw annog y defnydd cywir o eiriau a'i ryddhau o'u dylanwad gwael. Diolch i'n gwefan Sut i Ysgrifennu, rydyn ni'n dod o hyd i'n canllaw yn y defnydd cywir o eiriau a diolch iddo, rydyn ni'n cael gwared ar y marciau cwestiwn yn ein meddyliau. Hynny yw, rydym yn cynnig gwybodaeth i'r holl ddynoliaeth am sut i sillafu gair. Gallwch ddod o hyd i air rydych chi'n betrusgar amdano trwy chwilio bar chwilio ein gwefan a dysgu ei sillafu cywir.

Un o'r dulliau cyfathrebu hynaf a mwyaf effeithiol yn hanes y byd yw ysgrifennu. Dychmygwch fod pobl yn cyfathrebu ag eraill o'r diwrnod cyntaf hyd heddiw, hyd yn oed os yw technoleg yn gwella, mae'n ymddangos bod ein traddodiad o ysgrifennu yn parhau am byth. Daeth hyd yn oed anfon post yn hawdd iawn. Pe baech yn ceisio egluro hyn i'r bobl gyntaf yn y byd, mae'n debyg na fyddent yn eich cymryd o ddifrif.

I fod yn glir, bydd llawer o bobl yn anwybyddu'r rheolau sillafu os nad oes unrhyw gamgymeriadau sillafu yn ein system arholiadau. Mewn gwirionedd, mae pwynt sy'n dianc rhag sylw. Gall y crafiadau a fydd yn digwydd yng ngeiriau ein tafod ei ysgwyd yn ddwfn. Yn ôl y llygaid, mae'n atal ein hiaith rhag dirywio; Rhaid inni ei annog i ddefnyddio'r dwyrain a defnyddio pawb yn iawn. Mae geiriau'n ddulliau cyfathrebu dwfn, hanesyddol a hardd. Er mwyn ei amddiffyn mae'n golygu amddiffyn ein diwylliant, er mwyn amddiffyn y diwylliant yw amddiffyn y dyfodol.

Gallwch nid yn unig gael gwybodaeth am y camgymeriad sillafu hwn, ond hefyd sut i droi cyfeiriad gwe info.info yn eich nodau tudalen a'i droi yn safle ffynhonnell. Pryd bynnag y dymunwch, gallwch gyrchu ein gwefan trwy ffôn symudol neu gyfrifiadur a chael gwybodaeth am reolau sillafu cywir y geiriau sydd gennych mewn golwg. Gallwch hefyd wneud sylwadau o dan y pwnc i fynegi eich meddyliau am y rheolau sillafu dadleuol, ac ysgrifennu brawddegau sillafu cywir i'ch sampl.

Beth Mae'r Cyfryngau yn ei olygu?

Sut i Ysgrifennu Cyfryngau?

Canllaw Sillafu Cyfryngau