Sut i Ysgrifennu Canghennu

Sut i Ysgrifennu?

Sillafu Cangen yn Gywir

canghennog

Gallwch nid yn unig gael gwybodaeth am y camgymeriad sillafu hwn, ond hefyd sut i droi cyfeiriad gwe info.info yn eich nodau tudalen a'i droi yn safle ffynhonnell. Pryd bynnag y dymunwch, gallwch gyrchu ein gwefan trwy ffôn symudol neu gyfrifiadur a chael gwybodaeth am reolau sillafu cywir y geiriau sydd gennych mewn golwg. Gallwch hefyd wneud sylwadau o dan y pwnc i fynegi eich meddyliau am y rheolau sillafu dadleuol, ac ysgrifennu brawddegau sillafu cywir i'ch sampl.

Un o'r materion pwysicaf y dylem roi sylw iddo yn y rheolau sillafu yw ei fod yn gyfredol. Sut y gall gair fod yn gyfredol? Oes, gall rhai cyfystyron greu gwahanol ystyron ac ystyron dros amser, felly mae angen i ni ddysgu sillafu geiriau newydd yn gywir trwy wrando arnyn nhw. Mae yna hen eiriau yn ogystal â geiriau newydd yn dod i mewn i'n hiaith.

Mae yna ysgrifau ym mhobman rydyn ni'n edrych, geiriau ym mhobman, geiriau ym mhobman, ar y ffordd, ar y teledu, hyd yn oed yn ein cartref wrth eistedd. Beth ydych chi'n meddwl fyddai'n digwydd pe na bai rhywun wedi cwrdd â gweithgaredd fel ysgrifennu? Pan feddyliwch amdano, rydych chi'n deall yn well pa mor bwysig yw'r ysgrifennu a'r geiriau. Felly, mae'n bwysig iawn ein bod ni'n ysgrifennu'r geiriau'n gywir ac yn ysgrifennu ein herthyglau yn ôl y canllaw sillafu.

Mae'n bosib ysgrifennu mewn unrhyw iaith a siaredir. Hyd yn oed os oes gwahaniaeth rhwng yr wyddor Indiaidd a wyddor Ladin o ran cymeriad, gallant gwrdd ar bwynt cyfystyr o ran mynegiant ac ystyr. Am y rheswm hwn, gall rhai rhaglenni cyfieithu weithio'n dechnolegol. Gallwch ddysgu sillafu gair mewn iaith wahanol trwy ddefnyddio'r opsiynau iaith ar ein gwefan.

Beth mae canghennu yn ei olygu?

Sut i Ysgrifennu Canghennu

Canllaw Sillafu Canghennog