Sut i Ysgrifennu Applique

Sut i Ysgrifennu?

Applique, Sillafu Cywir

sconce

Mae rhai geiriau yn eiriau ôl-ddodiad. Unrhyw un sy'n gwybod geiriau; Llafariad - gollwng cytseiniaid - mae tebygrwydd cytsain (caledu) oherwydd y llythrennau p, ç, t, k ac mae pawb sy'n hoff o iaith sydd wedi meistroli'r ôl-ddodiadau cynhyrchu yn sensitif i gamgymeriadau sillafu. Defnydd cywir a rheolaidd o eiriau; Mewn gwirionedd, mae'n angenrheidiol i bob iaith yn y byd annog y sefyllfa hon. Mae rhagoriaeth geiriau wrth gwrs yn ffaith ddiymwad, ond mae pa mor dda y mae'r geiriau hyn wedi'u hysgrifennu'n iawn ac yn unol â'r canllaw sillafu yn hynod feirniadol.

Mae geiriau'n rhan o'n bywydau beunyddiol. Ac mae defnyddio'r geiriau hyn yn gywir yn hynod bwysig ar gyfer perthnasoedd dynol. Wrth anfon e-bost neu gais am swydd at yr unigolyn neu'r sefydliad sy'n ein hwynebu, mae angen i ni fod yn ofalus iawn ynglŷn â sut mae'r geiriau'n cael eu hysgrifennu. Felly, byddai'n opsiwn da cael help gan ffynhonnell gref.

Mae'ch plentyn yn dechrau dysgu ar y diwrnod cyntaf y caiff ei eni, ac yn dechrau ysgrifennu ar y diwrnod cyntaf y bydd yn dechrau'r ysgol. Mae ysgrifeniadau a geiriau o bwys mawr yn ein bywydau. Mae sillafu'r geiriau'n gywir yn hanfodol bwysig a beirniadol. Cymerwch ofal i ysgrifennu'r geiriau'n gywir, oherwydd byddwn yn parhau â'r ffordd rydyn ni'n dysgu. Os ydym yn dysgu'n gywir, byddwn yn dod i arfer â siarad ac ysgrifennu'n gywir.

Mae gan y ffynhonnell rôl a chyfrifoldeb pwysig wrth gyfleu'r neges i'r darllenydd yn gywir gydag erthygl. Felly, yn gyntaf oll mae'n rhaid i'r sawl sy'n trosglwyddo'r neges ufuddhau i rai rheolau sillafu wrth gyfleu'r neges yn ysgrifenedig. Yn arbennig, dylai myfyrwyr roi sylw i ufuddhau i'r rheolau sillafu wrth ysgrifennu eu hadroddiadau prosiect. Y camgymeriad pwysicaf y mae myfyrwyr yn ei wneud wrth ysgrifennu yw nad ydyn nhw'n talu llawer o sylw i farciau atalnodi. Fodd bynnag, mae'r meddalwedd cyfrifiadurol a ddefnyddir (er enghraifft, prosesydd geiriau) ei hun yn gwirio'r sillafu ac yn gwneud rhai rhybuddion i'r defnyddiwr. Gall dim ond talu sylw i'r rhybuddion hyn fod yn ddigon i atal llawer o gamgymeriadau.

Sconce, -Beth mae'n ei olygu?

Sut i Ysgrifennu Applique?

Applique, canllaw sillafu